Kvinnedominerte yrker

kvinnedominerte yrker - Dagsavisen. Kvinnedominerte yrker

Helgelendingen - Tegner bart for likelønn13. des 2014 Noen kvinnedominerte yrker, som sykepleier og førskolelærer, har fått inn noen flere menn de siste 15 årene, mens det har blitt færre mannlige sosionomer for eksempel. Og yrker som dataingeniør og datatekniker har bare blitt mer mannsdominerte, sier Reisel. Menn vil i mindre grad velge tradisjonelt  Kvinnedominerte yrker 25. nov 2017 Yngre arbeidstakere velger i mindre grad kjønnstradisjonelle yrker – selv om kjønnsforskjellene ofte øker når de blir eldre. Innvandrere bidrar til å gjøre arbeidslivet mindre kjønnsdelt. Dette skjer særlig fordi menn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oceania tar jobber i kvinnedominerte yrker som for  Denne rapporten belyser kvinners arbeidstid i syv forskjellige yrker. Analysen viser store yrkesmessige variasjoner. Kvinner i mannsdominerte yrker arbeider mer enn kvinner i kvinnedominerte yrker. For å forstå kvinners arbeidstidspraksis må vi se alle yrkestrekk i urelle faktorer er ikke tilstrekkelig for å Feminisme | SV

8. jul 2014 Forsker Bente Abrahamsen har undersøkt kvinners arbeidstid i fire mannsdominerte yrker og tre kvinnedominerte. De mannsdominerte yrkene var journalist, lege, politibetjent og ufaglært industriarbeider. De kvinnedominerte yrkene var sykepleier, kontorassistent og ufaglært i helsesektoren. Det viste seg Gutter og jenter tenker fremdeles tradisjonelt når de skal velge utdanning og yrke. hadde i 2015 Her ser du et eksempel på et typisk kvinnedominert yrke, sykepleier. I 2015 var 92 % av Likevel viser endringer i arbeidsmarkedet at flere kvinner søker seg til yrker hvor det jobber flest menn. Det er derimot få  Kvinnedominerte yrker Østlands-Posten - – Hadde vært utenkelig i mannsdominerte skiftyrker 24. nov 2017 Yngre arbeidstakere velger i mindre grad kjønnstradisjonelle yrker – selv om kjønnsforskjellene ofte øker når de blir eldre. Innvandrere bidrar til å gjøre arbeidslivet mindre kjønnsdelt. Dette skjer særlig fordi menn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oceania tar jobber i kvinnedominerte yrker som for 22. nov 2000 Dette gjelder akademiske yrker og høgskoleyrker, og gjør seg i større grad gjeldende for kvinner enn for menn. Totalt er flest personer sysselsatt i høgskoleyrkene (21 prosent). Store kvinnedominerte yrkesgrupper her er lærere i grunnskolen og sykepleiere. Færrest sysselsatte har yrker i primærnæringene 

kVotering aV menn - Regjeringen.no. Kvinnedominerte yrker

4. mar 2013 En vanlig forklaring på kjønnsforskjeller i lønnsinntekt er at kvinner og menn befinner seg i ulike yrker. Resultatene i figur 1 bekrefter at valg av utdanning og yrke er viktig for lønnsinntekt. Lønnsnivået er lavere i kvinnedominerte yrker enn i yrker hvor det er en mer likelig fordeling av kvinner og menn.I dag, 17. oktober, markerer Utdanningsforbundet og Unio Equal Pay Day. Likelønnsdagen arrangeres verden over for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. I år tjener de med til og med fire års høyere utdanning og ansatte i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, 79,4 prosent av det  Kvinnedominerte yrker Menn i kvinnedominerte yrker eller kvinner i mannsdominerte yrker? Er det ikke kvalifikasjonene og egenskapene arbeidsgivere bør se etter? 8. mar 2016 Men også lønnsforskjellene mellom typiske kvinnedominerte og mannsdominerte yrker er ikke ubetydelig, og kan bli større, ifølge forskere ved Institutt for Samfunnsforskning. I boka «Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet» fra 2014, har de blant annet sett på hva det betyr for lønnsforskjeller at Fra 18. oktober og ut året jobber ansatte i kvinnedominerte yrker gratis. Likelønnsgapet må lukkes! UNIO har i Norge valgt å markere Equal Pay Day 18. oktober 2017 som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis» – om vi sammenlikner oss med de mannsdominerte gruppene med like 

11. jun 2009 dette har ingenting med kjønnsdiskriminering å gjøre, men at folk i visse yrker mener de fortjener like mye lønn som andre. hvorfor gjelder ikke det samme for politi, brannvesen osv? hele argumentasjonen er full av hull og mangler spør du meg. Fordi KVINNEDOMINERTE yrker er lavere lønnet enn Mer spesifikt har jeg ønsket å skape kunnskap om hvordan menn håndterer det å jobbe i kvinnedominerte yrker og i hvilken grad de bidrar til å befeste, eventuelt utfordre, et tradisjonelt kjønnsrollemønster i slike kontekster. På bakgrunn av stadige politiske bestrebelser på å få flere menn inn i disse yrkene, mener jeg at  Kvinnedominerte yrker Det er imidlertid ikke samme tendens blant menn til å velge kvinnedominerte yrker. Dette kan blant annet forklares med at mange tradisjonelt mannsdominerte yrker er yrker med høyere status og lønn enn tradisjonelt kvinnedominerte yrker. Derfor lønner det seg mer for kvinner å velge kjønnsutradisjonelt enn for menn  8. mar 2007 Lønnsløft for kvinnedominerte yrker. Unio har hatt sitt årlige 8. mars arrangement på Bristol hotel i dag, med engasjerte og framtredende kvinner i hovedrollene. Konferansieren Shabana Rehman lagde en minneverdig avslutning, da hun gjorde en ny versjon av sitt særegne mullah-løft. Denne gangen var Mannspanelet i regjering - Reform

9. mar 2006 Menn i kvinnedominerte yrker er redde for å bli latterliggjort og pynter på yrkestittelen for å få mer.Tjen fett på å velge utradisjonelt | Stellamagasinet.no Kvinnedominerte yrker Moss Avis - Sykepleiere og likelønn Positiv til ID-kort | Renholdsnytt6. okt 2017 Ett argument som ofte tas frem er at kvinnedominerte yrker typisk er dårligere betalt enn mannsdominerte yrker. Kvinner som velger kjønnstypiske utdanninger, vil dermed oftere ende opp i dårligere betalte jobber. − Et annet argument er at barn trenger rollemodeller. Her trekker Born fram særlig lærer- og 

Menn, kvinner og pensjon: akkumulert ulikhet – SAKTUELT. Kvinnedominerte yrker

Vårens lønnsoppgjør må brukes til å løfte kvinnedominerte yrker og sikre rekrutteringen i offentlig sektor. Det mener Unio, men statsminister Jens Stoltenberg varsler strengere lønnsoppgjør i årene som kommer.22. jan 2016 Yrkene som framstår som typiske kvinne- eller mannsyrker har mer enn 80 prosent av det ene kjønnet representert. Omsorgsyrker innenfor helse- og sosialsektoren, renholdere, lærere og enkelte tjenesteytende yrker topper listen over kvinnedominerte yrker. De mer mannsdominerte yrkene finner en  Kvinnedominerte yrker 16. des 2014 Det samme gjelder for menn i åtte av de ti mest populære yrkene blant den mannlige delen av populasjonen. De mannsdominerte yrkene er ofte forbundet med høyere lønn, mer prestisje og bedre arbeidsbetingelser enn de typiske kvinneyrkene. Dette gjør at få menn velger kvinnedominerte yrker. I boken  Tønsbergs Blad - – Hadde vært utenkelig i mannsdominerte skiftyrker20. apr 2012 Det er en myte at menn som velger kvinnedominerte yrker, er en type «annerledes» menn.

Det er et holdningsproblem i helse og omsorg. Innenriks. Kontakt. Publisher: Eirik Hoff Lysholm; Direktør: Nina Kordahl; Nyhetsredaktør: Espen Løkeland-Stai; Digitalleder: David Stenerud. Abonnement. Abonnement: 22 99 80 50 · Kjøp abonnement · Kundesenter · Min side. Tips. Tipstelefon: 22 99 81 30. Sentralbord: 22 99 24. nov 2017 De fleste kvinner velger fortsatt typiske kvinnedominerte yrker, mens de fleste menn velger yrker som er mannsdominerte. Det er menn som vegrer seg mest for å velge utradisjonelt. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Kvinnedominerte yrker 12. nov 2009 Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) vil øke lønnsnivået i kvinnedominerte yrker på bekostning av lønnsøkning i yrker som er mannsdominerte. Likelønnskommisjonen har foreslått at regjeringen skal bruke tre milliarder kroner på å heve lønnsnivået i kvinnedominerte yrker. - Det betyr at andre grupper  Jeg har fått jobb i et omsorgsyrke. Tradisjonelt kvinnedominert yrke. Også her. Ledelsen er menn. Mellomledere kvinner og de fleste kollegaenekvinnedominert (eller mannsdominert) yrke? (Melsom og Mastekaasa, upublisert). • Kontrollerer for seleksjon som skyldes stabile forhold i helse («faste individeffekter»). • I hovedsak medfører bevegelser i retning av mer kvinnedominerte yrker mindre fravær. • Unntak for de aller mest kvinnedominerte yrkene (90%.

Likelønn

27. jul 2000 De fleste barna bor hos moren etter skilsmisse, så her er det ikke likestilling mellom kjønnene. Kvinnene velger fortsatt mellom færre yrker enn menn gjør. De kvinnedominerte yrkene er ofte de som har lavtlønnsgruppene. De yrkene er ofte omsorgsyrker, som å arbeide i barnehager, på skoler og for eldre.Lønn som fortjent? - Minerva Onsdag er det Equal Pay Day igjen -innherred tøffe norske ord Kvinnedominerte yrker DELTIDSSTILLINGER OG KVINNEDOMINERTE YRKER. Uttalelse fra Fagforbundet Troms representantskapsmøte 24. og 25. februar 2010. Det er ingen tvil om at det er flest kvinner som jobber i helsesektoren. Dette både innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten. Og - det er nettopp her at vi finner flest  Ettersom sysselsettingsveksten i tradisjonelt kvinnedominerte yrker som varehandel og helsevesen har vært tiltakende utover i 1986, har dette imidlertid bidratt til å forsterke nedgangen i ledigheten for kvinner. Fra fjerde kvartal 1985 til fjerde kvartal 1986 var således nedgangen i arbeidsledigheten relativt sett storre for Analysene av yrkesgrupper viste imidlertid tendenser i retning av mindre kjønnssegregering ved at kvinneandelen i de mest kvinnedominerte yrkene har sunket noe. Kvinneandelen har imidlertid også sunket i flere av de mest mannsdominerte yrkene. Et interessant resultat er fordelingen av sysselsatte etter prosentandel 

11. aug 2017 DEBATT: Det er ikke ukjent for de fleste at vi har yrker der menn er kraftig i mindretall. Vi snakker om barnehager, vi snakker om barneskoler og helserelaterte yrker. Dette er ikke noe nytt. Men hvorfor ikke gjøre noe med det?20. des 2016 Kvinnedominerte yrker som er i ferd med å få en jevnere kjønnsbalanse, ved at menn under 40 er på vei inn i yrket, er blant annet bibliotek-, reisebyrå- og sentralbordjobber. Noen yrker er på vei til å få en mindre jevn kjønnsfordeling enn det har vært tidligere. For eksempel blir flere menn under 40 år  «Kvinner må kreve heltids-stillinger» -smp.no/meninger – Debatt Kvinnedominerte yrker De tradisjonelt mannsdominerte yrkene har høyere status og lønn enn de tradisjonelt kvinnedominerte yrkene, og det lønner seg dermed mer for kvinner å velge som menn enn for menn å velge som kvinner, forklarer Reisel. Hun har sammen med kollega og forskningsleder Mari Teigen redigert boka Kjønnsdeling og  18. feb 2016 23. februar bestemmer LO hva kravene blir i årets tariffoppgjør. FriFagbevegelse har sjekket ut tilstanden i noen kvinnedominerte og mannsdominerte yrker. Forskjellene på hvordan menns og kvinners arbeid verdsettes i kroner og øre er enorme. Dette kan gjøres for å få opp kvinnelønna:.21. okt 2016 At yrker med høy kvinneandel er relativt lavtlønnede er ikke i seg selv et bevis på dette. Her møter vi problemet med høna og egget. Ønsker kvinner yrkene på tross av lav lønn, eller er yrkene lavtlønnede fordi de er kvinnedominerte? Det som derimot viser klarere at det også er slik at kvinnedominerte yrker 

30. jun 2006 Mannlige sykepleiere og førskolelærere betrakter seg som moderne menn, siden de tør bryte med tradisjonelle oppfatninger om hva menn skal eller bør være. Ragnhild Røthing har skrevet masteroppgaven Mann i kvinneland. En kvalitativ studie av kjønnsforming blant menn i kvinnedominerte yrker.Likelønn handlar om verdsetting av yrker og utdanning. Likelønnskampen kjempast for begge kjønn – alle dei med høgare utdanning tilsett i dei kvinnedominerte yrka i offentleg sektor, skriv Unio-leiar Ragnhild Lied. 21.10.2016. Sveinung Vikne Knutsen, leiar for Debattkomiteen ved Studentersamfunnet i Bergen, kjem i eit  6 Mar 2015 - 11 minI denne ”reality-filmen” følger vi to ungdommer som skal teste ulike yrker. Kari skal teste ut de s mann søker mannen Kvinnedominerte yrker Sykepleierforbundet on Twitter: "HMS-regelverket er laget for Arbeidsmiljøet er dårligere i kvinnedominerte yrker, konkluderte det svenske arbeidstilsynet etter å ha gjennomført 900 tilsyn i 59 svenske kommuner over tre år. Undersøkelsen ble gjennomført for å finne forklaringer på hvorfor kvinner i Sverige har over 80 prosent høyere sykefravær enn menn. Resultatene ble presentert 3. mai 2006 Beklager hvis temaet er blitt diskutert til det kjedsommelige før :-) Ok, så er overskriften satt litt på spissen, men jeg blir stadig overrasket over hvor "dominerende" mindretallet av menn er i kvinnedominerte yrker. Det er ofte mennene som blir valgt til oppgaver av personalansvarlig karakter. Ja, jeg har til og 

Analyser viser at lønnsnivået er lavere i kvinnedominerte yrker enn i mannsdominerte yrker, uansett om kravene til utdanning, dyktighet, ansvar m.v. er sammenlignbare. Derfor har oppmerksomheten i den senere tid også blitt rettet inn mot lønnsdannelsen og strukturene for lønnsfastsettelse. Arbeidsvurdering kan være en 8. jan 2015 Nordfjell arbeider på Reform, et ressurssenter for menn og har forsket på menn i kvinnedominerte yrker. Forskningsrapporten "Er mannlige lærere viktige for gutters skoleprestasjoner?" fra 2009 konkluderer med at lærerens kjønn ikke har noen innvirkning på elevenes prestasjoner. Likevel mener sosiolog  12. feb 2015 5. Høyere utdanning til og med 4 år. Årslønn 2013. Kilde: TBU mars 2014. Kvinnedominerte yrker Justert for humankapital, sektor, næring og yrke er lønnsgapet. 7,5 pst og stigende, skyldes økte lønnsforskjeller innad i yrker. Kilde: Barth, Schøne og Strøm ISF 2014. * Justert for sektor og næring  Kvinnedominerte yrker 14. aug 2009 All grunn til å berømme regjeringen som med dette har gjort et viktig grep når de likestiller helkontinuerlig skift i industrien og tredelt turnus med arbeid minimum hver 3. søndag i helsevesenet. Lønnsnivået i de såkalt kvinnedominerte yrkene er lavere enn mange sammenlignbare mannsdominerte yrker. mange menn møter omfattende kjønnsstereotypifisering. OVERSYNLIGHET: Er det kun en eller noen få menn som jobber i barnehagen, tenderer alt personen foretar seg til å bli forklart med at det er en mann.8. mai 2000 Likestillingsombudet tok kontakt med hovedsammenslutningene i arbeidslivet for å kartlegge situasjonen når det gjelder fagbrev for kvinnedominerte yrker. Bakgrunnen var sak 99/46, der en organisasjon klaget over virkningstidspunktet for fagarbeiderlønn. Det er ingen automatikk i at fagbrev gir 

Kari og Ola tester yrker - Min Stemme

Praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi, og utrede ulike lønnsutjevnende tiltak til fordel for kvinnedominerte yrker; Beskytte retten til selvbestemt abort; Alle yrkestitler innen offentlig sektor skal være kjønnsnøytral; Arbeide for reell lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker. Det betyr at vi må gi like vilkår Påvirker ordene i stillingsannonsen din om det er menn eller kvinner I disse dager starter mange håpefulle studenter på sine utdanningsløp. Som sykepleier må jeg si meg utrolig stolt over søkermassen […] Read More. 22/04/2011 by Malin · Hva har vi lært av adecco saken? Denne teksten er dedikert til dere på høyresiden som ønsker mer fleksibilitet og privatisering i omsorgssektoren. gratis sms dating xbox one Kvinnedominerte yrker Ulik helse og yrkesvalg gir høyere sykefravær for kvinner - Idébanken 5. nov 2016 Åberg Kristiansen synes det er dumt at det finnes manns- og kvinnedominerte yrker, og mener at vi burde ha kommet lenger i 2016. - Det er jo litt krise. Det er rart at Norge er i topp når det kommer til likestilling, men urovekkende at vi er så kjønnsdelte når det kommer til yrke, sier hun. LES OGSÅ: I denne DEBATT Likestillingsminister Solveig Horne (Frp) har i denne avisen refset motstanderne av å slå sammen likestillingsloven og diskrimineringslovene til en felles lov. På vegne av to av landets hovedorganisasjoner i arbeidslivet, som blant annet representerer hundretusenvis av ansatte i kvinnedominerte yrker, forbeholder 

15. okt 2016 Fra 17. oktober og året ut jobber ansatte i kvinnedominerte yrker «gratis» sammeliknet med ansatte i mannsdominerte yrker med like lang utdannelse.Nordmenn sier nei til kvotering | Monster.no 13. apr 2016 Når kvinner tjener dårligere enn menn, handler det for det meste om at kvinner og menn har ulike yrker, og at de kvinnedominerte yrkene ofte er lavere lønnet enn de mannsdominerte yrkene. For eksempel tjener en sykepleier mindre enn en ingeniør. Det handler også om at flere menn enn kvinner er  janne formoe karlsen Kvinnedominerte yrker 7. nov 2014 Arbeidsmiljøet er dårligere i kvinnedominerte yrker. Hovedårsaken til kjønnsforskjeller i det arbeidsrelaterte sykefraværet er at menn og kvinner har ulike yrker. Men selv om de har samme yrke, har de ikke de samme arbeidsoppgavene. Les også: Nito: – Står valget mellom kvinnelig og mannlig leder - vær  hos kvinnene mot 34 % blant menn. 3.1.5 Sammenfatning. Studiene ovenfor viser til flere potensielt relevante problemstillinger også for Forsvaret. Kvin- ner velger mer utradisjonelt enn menn, dvs. at flere kvinner velger et tradisjonelt mannsdomi- nert yrke enn menn som velger tradisjonelt kvinnedominerte yrker. Økningen i 14. mar 2017 FÅ KOMMUNER: Kun 26,3 prosent av kommunene i Møre og Romsdal prøver å få menn over i kvinnedominerte yrker. Berg-Rusten sier at Volda har opplevd at det er vanskelig å få flere menn over i den kommunale helsetjenesten. – Arbeidet med å rekruttere flere menn vil hele tiden være aktuell for Volda 

Noen forslag til mannsdominerte yrker? Jeg skal ut i jobb og ønsker ett mannsdominert yrke Anonymkode: 398e976a.Menn i kvinnedominerte yrker. OLE B. NORDFJELL, SENIORRÅDGIVER VED REFORM – RESSURSSENTER. FOR MENN. NASJONAL BARNEHAGEKONFERANSE 17.11. 2017  Projure Advokatfirma sukker lykt Kvinnedominerte yrker Ja, det er flere menn som er sykepleiere i 2016 enn for 30–40 år siden, men helse- og omsorgsyrkene er fortsatt svært kvinnedominerte. Selv om det er mange mannlige lærere, er det fortsatt flest kvinner som er barnehage- og grunnskolelærere. Andre typiske kvinnedominerte yrker er rengjøringspersonale, frisører og  I Norge i dag er arbeidslivet fortsatt relativt segregert, og det kan virke som om det er langt igjen før begrepet «typiske kvinne- og mannsdominerte yrker» forsvinner. - Det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnssegregert og har holdt seg slik i mange år til tross for enkelte tiltak for å få mer mangfold, sier faglig leder ved 2. Komiteens merknader - stortinget.no

Microsoft PowerPoint - BERGEN_KOMMUNE Kj - Bergen kommuneI denne ”reality-filmen” følger vi to ungdommer som skal teste ulike yrker. Se på filmen og løs oppgavene! Likelønn skapes også lokalt - Den norske tannlegeforenings Tidende skybyen quiz Kvinnedominerte yrker 70 prosent av de ansatte i offentlig sektor er kvinner. (Se punkt 2 nederst i artikkelen.) De kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentlig sektor (med inntil 4 år på høgskole/universitet) pekes ut som den gruppen som særlig rammes av verdsettingsdiskriminering. Dagens lave lønnsnivå i de kvinnedominerte yrkene bidrar i  8. mar 2016 De som mener kvinnedagen har utspilt sin rolle, kan umulig ha tatt inn over seg den systematiske lønnsdiskrimineringen av kvinnedominerte yrker.Blant faglørte anga 9,7 % at de hadde vært utsatt for mobbing, og blant offentlige ansatte var tallet 7,7 %. Risikoen for å bli mobbet var størst blant to grupper bestående av personer (10,9 %) som arbeider med ting (mannsdominerte yrker) og personer (8,1 %) som arbeider med klienter eller pasienter (kvinnedominerte yrker) 

Halvorsen ber menn avstå fra lønnsøkning - Tv2

Sv: Lønn i kvinnedominerte yrker. Til deg som sier at det finnes nok lærere, men for få jobber: Da kan man jo lure på hvorfor det er såpass mange "ufaglærte" som jobber som lærer? Har selv jobbet som lærer, både i barne- og ungomsskolen i 3 år nå, og er ikke ferdig utdannet før til neste vår. Hadde det INNSPILL TIL NY LIKESTILLINGSLOV FRA MANNSFORUM Heltid eller deltid : kvinners arbeidstid i kvinnedominerte og mannsdominerte yrker. Forfatter: Abrahamsen, Bente. Publisert: Oslo : Institutt for samfunnsforskning, 2002. Omfang: 86 s. Overordnet post: Norbok. Språk: Norsk (Bokmål). ISBN: 8277631693. Emne: arbeid · arbeidstid · deltidsansatte · yrkesdeltakelse · deltid Kvinnedominerte yrker 24. nov 2017 Flere kvinner jobber nå i tradisjonelt mannsdominerte yrker som finans og industri. Også at innvandrere fra land utenfor EU bidrar til å jevne ut forskjellene, mye fordi menn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oseania jobber i kvinnedominerte yrker som renhold. Kjønnsbalansen påvirkes også av at det er  Klassekampen.no | Reell økonomisk likestilling nå!Konkurransegutter og trygghetsjenter - Civita

Denne lønnsforskjellen ble gitt betegnelsen kvinnefratrekket. Kvinnefratrekket ble så splittet opp i to komponenter. Forskerne kom fram til at lønnseffekten for en kvinne av å jobbe innenfor et kvinnedominert yrke utgjorde over halvparten av kvinnefratrekket, nemlig åtte prosent. Resten, altså seks prosent, kunne ikke forklares 18. okt 2017 SJEFØKONOM I UNIO: Erik Orskaug i Unio har hentet fram tallene som viser at kvinnedominerte yrker i offentlig sektor lønnes 20 prosent lavere enn mannsdominerte yrker i privat sektor, når man sammenligner dem som har inntil fire års utdanning. Foto: Unio  Østlendingen - Stort oppmøte i kvinnetoget Kvinnedominerte yrker Rådgiverforum Norge : Helt vanlige menn Oppland Arbeiderblad - Likelønn og sykepleiere enn mannslønninger, både ved at kvinnedominerte yrker er lavt lønnet, og ved at kvinner får lavere lønn enn menn for samme type arbeid.75 Kvinners deltakelse på arbeidsmarkedet har dermed vært og er fremdeles lavere verdsatt enn menns. Kvinners marginalitet i forhold til markedet får konsekvenser for deres tilgang 

Arbeidet med årets lønnskrav er i gang / Nyhetsarkiv / aktuelt Kvinnheringen - – Lønn viktigst for likestilling Familie- og likestillingspolitikk — YS er sukker karbohydrater Kvinnedominerte yrker Det er kvinner som i hovedsak jobber deltid, både frivillig og ufrivillig. Deltid er en vanlig tilpasning til arbeidslivet for kvinner, særlig etter de har fått barn. For menn er deltid unntaket, noe man gjør i tillegg til studier eller på vei ut av yrkeslivet. Deltid er mest utbredt i kvinnedominerte yrker. I de yrkene deltidsbruken er høyest  Feminisme | SVDet er kvinner som i hovedsak jobber deltid, både frivillig og ufrivillig. Deltid er en vanlig tilpasning til arbeidslivet for kvinner, særlig etter de har fått barn. For menn er deltid unntaket, noe man gjør i tillegg til studier eller på vei ut av yrkeslivet. Deltid er mest utbredt i kvinnedominerte yrker. I de yrkene deltidsbruken er høyest 

Rasisme blandt eldre (Kvinnediskrimineringsdebatten) - Treningsforum. Kvinnedominerte yrker

3. mai 2006 Beklager hvis temaet er blitt diskutert til det kjedsommelige før :-) Ok, så er overskriften satt litt på spissen, men jeg blir stadig overrasket over hvor "dominerende" mindretallet av menn er i kvinnedominerte yrker. Det er ofte mennene som blir valgt til oppgaver av personalansvarlig karakter. Ja, jeg har til og 8. mai 2000 Likestillingsombudet tok kontakt med hovedsammenslutningene i arbeidslivet for å kartlegge situasjonen når det gjelder fagbrev for kvinnedominerte yrker. Bakgrunnen var sak 99/46, der en organisasjon klaget over virkningstidspunktet for fagarbeiderlønn. Det er ingen automatikk i at fagbrev gir  Microsoft PowerPoint - BERGEN_KOMMUNE Kj - Bergen kommuneKlassekampen.no | Reell økonomisk likestilling nå! Kvinnedominerte yrker Fra 18. oktober og ut året jobber ansatte i kvinnedominerte yrker gratis. Likelønnsgapet må lukkes! UNIO har i Norge valgt å markere Equal Pay Day 18. oktober 2017 som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis» – om vi sammenlikner oss med de mannsdominerte gruppene med like Østlands-Posten - – Hadde vært utenkelig i mannsdominerte skiftyrker 70 prosent av de ansatte i offentlig sektor er kvinner. (Se punkt 2 nederst i artikkelen.) De kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentlig sektor (med inntil 4 år på høgskole/universitet) pekes ut som den gruppen som særlig rammes av verdsettingsdiskriminering. Dagens lave lønnsnivå i de kvinnedominerte yrkene bidrar i 

Det er et holdningsproblem i helse og omsorg. Innenriks. Kontakt. Publisher: Eirik Hoff Lysholm; Direktør: Nina Kordahl; Nyhetsredaktør: Espen Løkeland-Stai; Digitalleder: David Stenerud. Abonnement. Abonnement: 22 99 80 50 · Kjøp abonnement · Kundesenter · Min side. Tips. Tipstelefon: 22 99 81 30. Sentralbord: 22 99 Positiv til ID-kort | Renholdsnytt kvinnedominert (eller mannsdominert) yrke? (Melsom og Mastekaasa, upublisert). • Kontrollerer for seleksjon som skyldes stabile forhold i helse («faste individeffekter»). • I hovedsak medfører bevegelser i retning av mer kvinnedominerte yrker mindre fravær. • Unntak for de aller mest kvinnedominerte yrkene (90%.24. nov 2017 De fleste kvinner velger fortsatt typiske kvinnedominerte yrker, mens de fleste menn velger yrker som er mannsdominerte. Det er menn som vegrer seg mest for å velge utradisjonelt. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Kvinnedominerte yrker Feminisme | SVSv: Lønn i kvinnedominerte yrker. Til deg som sier at det finnes nok lærere, men for få jobber: Da kan man jo lure på hvorfor det er såpass mange "ufaglærte" som jobber som lærer? Har selv jobbet som lærer, både i barne- og ungomsskolen i 3 år nå, og er ikke ferdig utdannet før til neste vår. Hadde det  Familie- og likestillingspolitikk — YS

Noen forslag til mannsdominerte yrker? Jeg skal ut i jobb og ønsker ett mannsdominert yrke Anonymkode: 398e976a.8. mar 2007 Lønnsløft for kvinnedominerte yrker. Unio har hatt sitt årlige 8. mars arrangement på Bristol hotel i dag, med engasjerte og framtredende kvinner i hovedrollene. Konferansieren Shabana Rehman lagde en minneverdig avslutning, da hun gjorde en ny versjon av sitt særegne mullah-løft. Denne gangen var  24. nov 2017 De fleste kvinner velger fortsatt typiske kvinnedominerte yrker, mens de fleste menn velger yrker som er mannsdominerte. Det er menn som vegrer seg mest for å velge utradisjonelt. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning.Sv: Lønn i kvinnedominerte yrker. Til deg som sier at det finnes nok lærere, men for få jobber: Da kan man jo lure på hvorfor det er såpass mange "ufaglærte" som jobber som lærer? Har selv jobbet som lærer, både i barne- og ungomsskolen i 3 år nå, og er ikke ferdig utdannet før til neste vår. Hadde det  evig singel mann yvi Kvinnedominerte yrker 16. des 2014 Det samme gjelder for menn i åtte av de ti mest populære yrkene blant den mannlige delen av populasjonen. De mannsdominerte yrkene er ofte forbundet med høyere lønn, mer prestisje og bedre arbeidsbetingelser enn de typiske kvinneyrkene. Dette gjør at få menn velger kvinnedominerte yrker. I boken 24. nov 2017 De fleste kvinner velger fortsatt typiske kvinnedominerte yrker, mens de fleste menn velger yrker som er mannsdominerte. Det er menn som vegrer seg mest for å velge utradisjonelt. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning. Helgelendingen - Tegner bart for likelønn

Store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn - DinSide. Kvinnedominerte yrker

Vårens lønnsoppgjør må brukes til å løfte kvinnedominerte yrker og sikre rekrutteringen i offentlig sektor. Det mener Unio, men statsminister Jens Stoltenberg varsler strengere lønnsoppgjør i årene som kommer.DELTIDSSTILLINGER OG KVINNEDOMINERTE YRKER. Uttalelse fra Fagforbundet Troms representantskapsmøte 24. og 25. februar 2010. Det er ingen tvil om at det er flest kvinner som jobber i helsesektoren. Dette både innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten. Og - det er nettopp her at vi finner flest  INNSPILL TIL NY LIKESTILLINGSLOV FRA MANNSFORUMOnsdag er det Equal Pay Day igjen -innherred min kjæreste voldtok meg Kvinnedominerte yrker 8. mai 2000 Likestillingsombudet tok kontakt med hovedsammenslutningene i arbeidslivet for å kartlegge situasjonen når det gjelder fagbrev for kvinnedominerte yrker. Bakgrunnen var sak 99/46, der en organisasjon klaget over virkningstidspunktet for fagarbeiderlønn. Det er ingen automatikk i at fagbrev gir Microsoft PowerPoint - BERGEN_KOMMUNE Kj - Bergen kommune Tønsbergs Blad - – Hadde vært utenkelig i mannsdominerte skiftyrker

De tradisjonelt mannsdominerte yrkene har høyere status og lønn enn de tradisjonelt kvinnedominerte yrkene, og det lønner seg dermed mer for kvinner å velge som menn enn for menn å velge som kvinner, forklarer Reisel. Hun har sammen med kollega og forskningsleder Mari Teigen redigert boka Kjønnsdeling og 18. okt 2017 SJEFØKONOM I UNIO: Erik Orskaug i Unio har hentet fram tallene som viser at kvinnedominerte yrker i offentlig sektor lønnes 20 prosent lavere enn mannsdominerte yrker i privat sektor, når man sammenligner dem som har inntil fire års utdanning. Foto: Unio  Praktisere prinsippet om lik lønn for arbeid av lik verdi, og utrede ulike lønnsutjevnende tiltak til fordel for kvinnedominerte yrker; Beskytte retten til selvbestemt abort; Alle yrkestitler innen offentlig sektor skal være kjønnsnøytral; Arbeide for reell lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker. Det betyr at vi må gi like vilkår 8. mai 2000 Likestillingsombudet tok kontakt med hovedsammenslutningene i arbeidslivet for å kartlegge situasjonen når det gjelder fagbrev for kvinnedominerte yrker. Bakgrunnen var sak 99/46, der en organisasjon klaget over virkningstidspunktet for fagarbeiderlønn. Det er ingen automatikk i at fagbrev gir  free dating queensland australia Kvinnedominerte yrker Likelønn handlar om verdsetting av yrker og utdanning. Likelønnskampen kjempast for begge kjønn – alle dei med høgare utdanning tilsett i dei kvinnedominerte yrka i offentleg sektor, skriv Unio-leiar Ragnhild Lied. 21.10.2016. Sveinung Vikne Knutsen, leiar for Debattkomiteen ved Studentersamfunnet i Bergen, kjem i eit Kvinnheringen - – Lønn viktigst for likestilling Sykepleierforbundet on Twitter: "HMS-regelverket er laget for

Likelønn — Rød Ungdom. Kvinnedominerte yrker

Onsdag er det Equal Pay Day igjen -innherredDELTIDSSTILLINGER OG KVINNEDOMINERTE YRKER. Uttalelse fra Fagforbundet Troms representantskapsmøte 24. og 25. februar 2010. Det er ingen tvil om at det er flest kvinner som jobber i helsesektoren. Dette både innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten. Og - det er nettopp her at vi finner flest  Tønsbergs Blad - – Hadde vært utenkelig i mannsdominerte skiftyrker8. jul 2014 Forsker Bente Abrahamsen har undersøkt kvinners arbeidstid i fire mannsdominerte yrker og tre kvinnedominerte. De mannsdominerte yrkene var journalist, lege, politibetjent og ufaglært industriarbeider. De kvinnedominerte yrkene var sykepleier, kontorassistent og ufaglært i helsesektoren. Det viste seg  nakenbading forum Kvinnedominerte yrker Projure AdvokatfirmaSv: Lønn i kvinnedominerte yrker. Til deg som sier at det finnes nok lærere, men for få jobber: Da kan man jo lure på hvorfor det er såpass mange "ufaglærte" som jobber som lærer? Har selv jobbet som lærer, både i barne- og ungomsskolen i 3 år nå, og er ikke ferdig utdannet før til neste vår. Hadde det  DELTIDSSTILLINGER OG KVINNEDOMINERTE YRKER. Uttalelse fra Fagforbundet Troms representantskapsmøte 24. og 25. februar 2010. Det er ingen tvil om at det er flest kvinner som jobber i helsesektoren. Dette både innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten. Og - det er nettopp her at vi finner flest 

Arbeidet med årets lønnskrav er i gang / Nyhetsarkiv / aktuelt 21. okt 2016 At yrker med høy kvinneandel er relativt lavtlønnede er ikke i seg selv et bevis på dette. Her møter vi problemet med høna og egget. Ønsker kvinner yrkene på tross av lav lønn, eller er yrkene lavtlønnede fordi de er kvinnedominerte? Det som derimot viser klarere at det også er slik at kvinnedominerte yrker  Tjen fett på å velge utradisjonelt | Stellamagasinet.no11. aug 2009 debatt All grunn til å berømme regjeringen som med dette har gjort et viktig grep når de likestiller helkontinuerlig skift i… Kvinnedominerte yrker 8. jul 2014 Forsker Bente Abrahamsen har undersøkt kvinners arbeidstid i fire mannsdominerte yrker og tre kvinnedominerte. De mannsdominerte yrkene var journalist, lege, politibetjent og ufaglært industriarbeider. De kvinnedominerte yrkene var sykepleier, kontorassistent og ufaglært i helsesektoren. Det viste seg Det er kvinner som i hovedsak jobber deltid, både frivillig og ufrivillig. Deltid er en vanlig tilpasning til arbeidslivet for kvinner, særlig etter de har fått barn. For menn er deltid unntaket, noe man gjør i tillegg til studier eller på vei ut av yrkeslivet. Deltid er mest utbredt i kvinnedominerte yrker. I de yrkene deltidsbruken er høyest  Tjen fett på å velge utradisjonelt | Stellamagasinet.no

18. feb 2016 23. februar bestemmer LO hva kravene blir i årets tariffoppgjør. FriFagbevegelse har sjekket ut tilstanden i noen kvinnedominerte og mannsdominerte yrker. Forskjellene på hvordan menns og kvinners arbeid verdsettes i kroner og øre er enorme. Dette kan gjøres for å få opp kvinnelønna:.8. mar 2016 Men også lønnsforskjellene mellom typiske kvinnedominerte og mannsdominerte yrker er ikke ubetydelig, og kan bli større, ifølge forskere ved Institutt for Samfunnsforskning. I boka «Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet» fra 2014, har de blant annet sett på hva det betyr for lønnsforskjeller at  8. mar 2007 Lønnsløft for kvinnedominerte yrker. Unio har hatt sitt årlige 8. mars arrangement på Bristol hotel i dag, med engasjerte og framtredende kvinner i hovedrollene. Konferansieren Shabana Rehman lagde en minneverdig avslutning, da hun gjorde en ny versjon av sitt særegne mullah-løft. Denne gangen var DEBATT Likestillingsminister Solveig Horne (Frp) har i denne avisen refset motstanderne av å slå sammen likestillingsloven og diskrimineringslovene til en felles lov. På vegne av to av landets hovedorganisasjoner i arbeidslivet, som blant annet representerer hundretusenvis av ansatte i kvinnedominerte yrker, forbeholder  norges date gratis Kvinnedominerte yrker 24. nov 2017 Yngre arbeidstakere velger i mindre grad kjønnstradisjonelle yrker – selv om kjønnsforskjellene ofte øker når de blir eldre. Innvandrere bidrar til å gjøre arbeidslivet mindre kjønnsdelt. Dette skjer særlig fordi menn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oceania tar jobber i kvinnedominerte yrker som for Vårens lønnsoppgjør må brukes til å løfte kvinnedominerte yrker og sikre rekrutteringen i offentlig sektor. Det mener Unio, men statsminister Jens Stoltenberg varsler strengere lønnsoppgjør i årene som kommer. 20. des 2016 Kvinnedominerte yrker som er i ferd med å få en jevnere kjønnsbalanse, ved at menn under 40 er på vei inn i yrket, er blant annet bibliotek-, reisebyrå- og sentralbordjobber. Noen yrker er på vei til å få en mindre jevn kjønnsfordeling enn det har vært tidligere. For eksempel blir flere menn under 40 år 

Analyser viser at lønnsnivået er lavere i kvinnedominerte yrker enn i mannsdominerte yrker, uansett om kravene til utdanning, dyktighet, ansvar m.v. er sammenlignbare. Derfor har oppmerksomheten i den senere tid også blitt rettet inn mot lønnsdannelsen og strukturene for lønnsfastsettelse. Arbeidsvurdering kan være en 30. jun 2006 Mannlige sykepleiere og førskolelærere betrakter seg som moderne menn, siden de tør bryte med tradisjonelle oppfatninger om hva menn skal eller bør være. Ragnhild Røthing har skrevet masteroppgaven Mann i kvinneland. En kvalitativ studie av kjønnsforming blant menn i kvinnedominerte yrker. 24. nov 2017 De fleste kvinner velger fortsatt typiske kvinnedominerte yrker, mens de fleste menn velger yrker som er mannsdominerte. Det er menn som vegrer seg mest for å velge utradisjonelt. Det viser en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning.Sv: Lønn i kvinnedominerte yrker. Til deg som sier at det finnes nok lærere, men for få jobber: Da kan man jo lure på hvorfor det er såpass mange "ufaglærte" som jobber som lærer? Har selv jobbet som lærer, både i barne- og ungomsskolen i 3 år nå, og er ikke ferdig utdannet før til neste vår. Hadde det  l single damer trøndelage Kvinnedominerte yrker Kvinnheringen - – Lønn viktigst for likestilling22. nov 2000 Dette gjelder akademiske yrker og høgskoleyrker, og gjør seg i større grad gjeldende for kvinner enn for menn. Totalt er flest personer sysselsatt i høgskoleyrkene (21 prosent). Store kvinnedominerte yrkesgrupper her er lærere i grunnskolen og sykepleiere. Færrest sysselsatte har yrker i primærnæringene  18. okt 2017 SJEFØKONOM I UNIO: Erik Orskaug i Unio har hentet fram tallene som viser at kvinnedominerte yrker i offentlig sektor lønnes 20 prosent lavere enn mannsdominerte yrker i privat sektor, når man sammenligner dem som har inntil fire års utdanning. Foto: Unio